Hvem er vi

Abdul Azim Azizi

Speciallæge i almen medicin 2017

Lægevidenskablig eksamen i 1998

Har en bred hospitalserfaring med intern medicin, urologi, kirurgi, psykiatri, PTSD og stofmisbrugbehandling

Medlem af:
Den danske lægeforening
Praktiserende læger organisation PLO
Dansk selskab for almen medicin

Feryal Østergaard

Uddannet læge fra Aarhus universitet i 1997
Speciallæge i almen praksis 2005
Egen praksis i Aarhus indtil 2014.

Medlem af:
Den danske lægeforening
Praktiserende læger organisation PLO
Dansk selskab for almen medicin

Faste arbejdsdage : tirsdag. onsdag. torsdag

Susan Kirkeman Andersen

Sekretær

Marianne Wittendorff

Sygeplejerske: Dygtigt og erfaren sygeplejerske, tager blodprøve, EKG, lungefunktion undersøgelse, sår behandling, udlandsvaccination mm.